Изборът на мотокар се определя от условията, в които ще работи. Защитата на околната среда също влияе на избора на енергия, в резултат на което по-голяма популярност добиват електрическите мотокари. Повечето се използват на открити площи и преодоляват големи разстояния. За такива условия се използват мотокари с двигатели с вътрешно горене. Тази група включва мотокари с дизелов, бензинов, газов и газово-бензинов двигател.

Дизелови мотокари

Те са толкова мощни, колкото и бензиновите и са с относително добра скорост на повдигане и преместване на товара. От гледна точка разход на гориво, дизеловият мотокар е около 35% по-икономичен от бензиновия. Като правило, дизеловите двигатели са по-прости от бензиновите и обслужването им е по-евтино. Може да има проблем с пускането на дизеловите мотокари през зимата, затова основните производители ги снабдяват със система за студено пускане.

Газови мотокари

Те са предпочитани основно от икономична гледна точка. Двигателите се пускат леко и работят продължително дори и при ниски температури. Ако се използват в помещения, е необходима добра вентилация.

Бензинови мотокари

Тези мотокари са с добра мощност и висока скорост на повдигане и преместване на тежести. Те са относително прости за обслужване и ремонт, Резервоарът се зарежда за няколко минути и е достатъчен за 8 часа непрекъсната работа. Въпреки катализаторите, бензиновите мотокари отделят много вредни газове и е необходима добра вентилация, ако работят в затворени помещения.

Газово-бензинови мотокари

Мотокарите на газ и бензин могат да работят във всякакви условия. Можем да ги определим като екологически чисти, тъй като изхвърлянето на вредни вещества е сведено до минимум. Голямото предимство на този тип мотoкари е високата производителност и скорост на работа. За разлика от дизеловите мотокари, газово-бензиновите работят добре и в сурови зимни условия. Подходящи са за работа в хранителната, фармакологичната и други видове промишленост както в закрити помещения, така и на открити площадки.

Електричеки мотокари

Мотокарите, работещи електрическа акумулаторна батерия имат хубава мощност, сравнително безшумни са и не отделят вредни вещества. Тези достойнства, а също пожароустойчивостта им, правят електрическите мотокари подходящи за складове с храни, медикаменти и лесно запалими материали. Електрическите мотокари на водещите фирми-производители са снабдени със съвременни системи за микропроцесорно управление и лесно се програмират на оптимален режим за конкретни задачи. В резултат, едно зареждане на батерията стига за 5-6 часа интензивна работа.